Прайм Технолоджийс ООДПрайм Технолоджийс ООД
EnglishEnglish

Експертите на Metso съветват: Основни правила при рециклиране на бетон

Рециклирането на строителни материали става все по-популярно, а рециклираният бетон е един от най-познатите продукти. Юни Хултинен, експерт от Metso Outotec, обяснява кои са основните принципи и правила при рециклиране на бетон.

Експертите на Metso съветват: Основни правила при рециклиране на бетон

Преди да се подаде към бункера на трошачка, бетонното съоръжение първо трябва да се разруши и разтроши на подходящи по големина парчета. Те могат да се преработят до определена форма и размери, например, чрез мобилна челюстна трошачка Metso Lokotrack LT106 или роторна LT1213S. Бетонът обикновено съдържа арматура и други подсилващи материали. По време на трошенето металът се отделя чрез магнитен сепаратор.

От рециклирането има редица ползи. Намалява се използването на природни ресурси, но също и, в зависимост от използваната техника, може да се елиминира част от транспортирането, което ще намали разходите за дизел. С мобилните машини Metso Lokotrack трошенето може да се извърши в мястото на разрушаването и материалът може да се използва отново, например за насип, обяснява Юни Хултинен от Metso. Очевидно е, че могат да се спестят много разходи от транспортиране и депониране на отпадъци.

Сортирането е от изключителна важност за успешното рециклиране. Нетрошимите материали трябва предварително да се извадят. Например, трябва да се отделят арматури по-дълги от отвора на трошачната камера (максимална дължина на арматурата около 500 мм) и по-дебели от минималното затваряне на трошачката (максимална дебелина на арматурата около 20 мм), съветва експертът от Metso.

Експертите на Metso съветват: Основни правила при рециклиране на бетонНякои модели мобилни челюстни трошачки Metso Lokotrack могат да се оборудват със системата Active Setting Control (ASC), която предпазва трошачния модул от претоварване. Ако нетрошим предмет попадне в него и силите на трошене достигнат  предварително зададеното максимално ниво, челюстите се отварят и пропускат този предмет.

Тази система позволява непрекъснатост на трошенето и предпазва трошачката Metso от екстремно свръхнатоварване. С използване на автоматизацията, затварянето на челюстите се връща към първоначалната настройка, след като нетрошимия предмет е пропуснат.

За постигане на оптимална производителност е необходимо подаваният на входа материал да бъде с подходящ размер. Това се определя от вида и модела на самата трошачка.

 

Екип

Прайм Технолоджийс ООД