Прайм Технолоджийс ООДПрайм Технолоджийс ООД
EnglishEnglish

Пет преимущества на двигателите Volvo Penta по Етап V

Пет начина, по които дизеловите двигатели Volvo Penta по Етап за извъншосейни приложения могат да допринесат за успеха на вашия бизнес.

1. Минимални престои

Екологичните норми на Етап V изискват двигателите да са оборудвани с филтър за улавяне и съхраняване на сажди и други частици (DPF). Те трябва да бъдат изгорени с цел филтърът да се самопочисти (регенерира). Това обикновено става, когато машината работи на място, и се нарича активна регенерация. Чрез оптимизиране на двигателите и системите за последващо третиране на изгорелите газове Volvo Penta предлага решение за максимално използване на пасивна регенерация. В този случай саждите, събрани в DPF-а, се изгарят по време на обичайната работа на машината, без чести престои и прекъсване на работата.

2. Подобрена горивна ефективност

Двигателите Volvo Penta по Етап V се отличават с до 5% по-малък разход на гориво в сравнение с тези по Етап IV. Това допринася за по-ниските разходи за експлоатация на агрегатите, а и за опазването на околната среда. По малко консумация на дизел, означава също по-малко емисии на СО2.

3. Лесен монтаж

Всички двигатели Volvo Penta по Етап V са разработени за същите пространствени изисквания както своите предшественици. Ето защо клиентите не е необходимо да преконструират машините си. Системата за третиране на отработилите газове е от два модула, което осигурява гъвкави варианти за монтаж.

4. Разнообразие от варианти

Двигателите Volvo Penta за извъншосейни приложения се произвеждат за специфичните условия на работа в различните браншове. В гамата за Етап V се предлагат пет базови агрегата: D5, D8, D11, D13 и D16, с мощности от 105 до 585 кВт (143-796 к.с.). Чрез съчетаване с допълнителни компоненти и системи архитектурата на двигателя може да бъде адаптирана за най-широк кръг приложения.

5. Облекчена поддръжка

За постигане на максимална надеждност и минимум престои на своите двигатели по Етап V, Volvo Penta подобри системите за ранна диагностика и удължи сервизните интервали. Например интервалите за смяна на маслото са удвоени от 500 на 1000 моточаса.

 

Екип

Прайм Технолоджийс ООД