Прайм Технолоджийс ООДПрайм Технолоджийс ООД
EnglishEnglish

Асоциация на търговците на едра строителна техника АТЕСТ

Прайм Технолоджийс взе участие в учредителното събрание на Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ), което се състоя на 3 Април 2017. В него взеха участие още фирмите Мегатрон, Виртген България, Елтрак България, Стротех Инженеринг, Роланд Трейдинг, Сигма България и Инжконсулт. Геотрейдинг и Алки-Л също заявиха своето намерение за присъединяване към асоциацията

По време на учредителното събрание бе приет устава на АТЕСТ, както и бяха избрани органи за управление. За председател бе избран Борислав Тодоров, дългогодишен експерт в областта на защитата на браншови интереси.

На следващите събрания на АТЕСТ, които ще се провеждат във всеки първи понеделник на месеца, членовете на асоциацията ще започнат с обсъждането на оперативни въпроси за предприемане на реални действия, свързани със защитата на интересите на фирмите в бранша.