Прайм Технолоджийс ООДEnglish »

Галерия

Кариера "Ръжево Конаре"

Стационарна трошачно-пресевна-промивна инсталация
Инсталирана мощност - 200 kWПроизводителност - 220 т/ч