Прайм Технолоджийс ООДEnglish »

Галерия

Кариера "Крупник"

ВСИЧКИ
СНИМКИ
ВИДЕО

Стационарна трошачно - пресевно - промивна инсталация
Инсталирана мощност – 400 kWПроизводителност – 300 т/ч