Прайм Технолоджийс ООДEnglish »

Галерия

Кариера "Крепост"

Стационарна трошачно-пресевна инсталация
Инсталирана мощност - 500 kWПроизводителност – 300 т/ч