Прайм Технолоджийс ООДEnglish »

Галерия

Кариера "Аламура"

Стационарна трошачно-пресевна инсталация
Инсталирана мощност - 350 kWПроизводителност 150 – 400 т/ч